Mast po operaci vicek

Selhání osteosyntézy velkého trochanteru může být spojeno s neukázněností pacienta, ale také s příliš laterálním průběhem osteotomie. Ač málo uváděnou, ale velmi závažnou komplikací, je instabilita kloubu (29, 30). Může se objevit po redukční osteotomii hlavice (27), Dunnově osteotomii nebo špatně indikovaném či nadměrném acetabulárním trimmingu. Poranění nervů, ať přímá nebo trakční, jejichž výsledkem je paréza, patří také k závažným komplikacím. Poraněn může být n. ischiadicus, n. femoralis, n. pudendus (a v případě artroskopie i druhostranný), n. peronaeus (u artroskopie) a n. cutaneus femoris lateralis (ten pravidelně u předního přístupu, vzácně u artroskopie). Krvácení se samozřejmě obáváme u Ganzovy PAO, u chirurgické luxace kyčle toto nebývá problémem, stejně tak nespecifickými, ale závažnými komplikacemi, jsou hluboký ranný infekt a hluboká žilní trombóza. Popsán je i excesivní extravasát do břišní dutiny po artroskopii kyčle, který může vyvolat vysoký stav bránice a ohrozit pacienta na životě (37).

Mast po operaci vicek

mast po operaci vicek

Media:http://buy-steroids.org